Корзина
47 отзывов
Остались вопросы, напишите нам и мы свяжемся Контакты
+77279837171
+77012442203
+77012442203
с What's App
+77279837070
городской
+77279837171
webkassa@webkassa.info
+77089837070
сотовый
+77089837171
с What's App
ISO: авторизованный поставщик QR code Халык Банка по приему международных платежных карт и Webkassa

Онлайн кассы уже обязательны, но не для всех видов деятельности

 

«Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 206 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Статус: Архив 
НҚА түрі: Бұйрық 
Құру күні: 11/06/2018 
Қоғамдық талқылаудың мерзімі: 25/06/2018

Қосымша құжаттар:  

«Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар 

бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы 

№ 206 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

 

БҰЙЫРАМЫН:

1. «Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2018 жылғы 16 ақпандағы № 206 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16467 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2018 жылдың 13 наурызында жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлері осы бұйрықтын қосымшасына сәйкес  редакцияда баяндалсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. Теңгебаев) заңнамада белгiленген тәртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


 

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрі                                                                          Б. Сұлтанов

 

 

 

О внесении изменений в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 «Об утверждении видов деятельности с использованием машин для регистрации наличных денег с регистрационными функциями и (или) передача данных при внесении денег на налогоплательщиков на территории Республики Казахстан»

Статус: Архивы 
Тип заявления : Заказ 
Дата создания: 11/06/2018 Дата 
публикации: 25/06/2018

Дополнительные документы:  

«Налогоплательщики выполняют функции регистрации и (или) передачи данных при осуществлении платежей на территории Республики Казахстан 

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года «Об утверждении деятельности кассовыми аппаратами» 

О внесении изменений в Приказ № 206

 

КАК ЗАКАЗАТЬ:

1. Утвердить прилагаемые Положения Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении видов деятельности с использованием кассовых аппаратов с функцией регистрации и (или) передачи данных при осуществлении платежей на территории Республики Казахстан налогоплательщиков» 

(С изменениями от 13 марта 2018 года в Банке контрольных банков нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 16467 от 16 февраля 2018 года) следующее изменение:

налогоплательщики на территории Республики Казахстан при осуществлении деятельности на территории Республики Казахстан используют кассовые аппараты с функцией регистрации и (или) передачи данных в денежных расчетах в редакции в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Комитету государственного дохода Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгизбаев А.М.) в порядке, установленном законодательством, для обеспечения:

1) государственная регистрация этого распоряжения в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение 10 календарных дней со дня государственной регистрации настоящего распоряжения, для официального опубликования и включения в бумажный и электронный экземпляры копий бумажных и электронных копий на казахском и русском языках в банк контрольного контроля нормативных правовых актов Республики Казахстан, Республиканский государственный центр правовой информации отправка на предприятие;

3) размещение этого заказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации этого распоряжения в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставлять информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта, в Юридический департамент Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Этот приказ вступает в силу после десяти календарных дней со дня его первой официальной публикации

 

 

Республика Казахстан 

Министр финансов                                     Б. Султанов